Rhôd Artists’ Camp // Gwersyll Artistiad 2016

 

rh01

Friday 8 July – Saturday 16 July 2016

Dydd Gwener 8 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf 2016

Following an open call for applications, the Rhôd Artists Group have selected four artists to join us at Melin Glonc in rural Carmarthenshire for 10 days of artistic experimentation, discussion and making.

Yn dilyn galwad agored am geisiadau, mae’n bleser gan Grŵp Artistiaid Rhôd gyhoeddi fod pump artist wedi ei dewis i ymuno â ni yn Melin Glonc, yng nghefn gwlad Sir Gar ar gyfer pythefnos o arbrofi artistig, trafodaeth a gwneud celf.


Artists//Artistiaid 2016:

Rebecca Glover
David Green
Lauren Heckler
Allison Jean Rudd-Mumford