Cyffiniau’r Bargod // Around the Bargod

Saturday//Dydd Sadwrn 4 November // Tachwedd 11am–4pm

With Oriel Myrddin Gallery at The National Wool Museum, Drefach Felindre SA44 5UP 

Gyda Oriel Myrddin Gallery yn yr Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach Felindre SA44 5UP 

Join the Rhôd Artists Group making a giant map of the Drefach Felindre neighbourhood in a fun print workshop celebrating the Welsh names of local fields and houses. Open to all ages and abilities – free just drop in.

Ymunwch â Grŵp Artistiaid Rhôd i wneud map anferth o’r gymdogaeth mewn gweithdy print hwyliog sy’n dathlu’r enwau Cymraeg ar gaeau a thai lleol. Yn agored i bob oed a gall  – am ddim galwch heibio.

 

nant_bargod_edited-3