Rhôd 2014

Pic&logo

Rhôd 2014 – The Exhibition

Deall y Lle: y filltir sgwâr/You are Here: exploring our square mile

Opens Sunday 25 May at 2pm

The site is open from 11 – 5 throughout the following week or by appointment at other times (Saturday 31st close at 4pm).


Melin Glonc, Drefelin, Carmarthenshire SA44 5XB

sign up

 

 

Since 2009, the annual site specific show, Rhôd, which requires the invited artists to respond to this unique location in Drefelin, Carmarthenshire, has provided a platform for exploring the making of art in a rural context.

Using the 11 acre grounds and spaces within the 16th C mill, this year’s exhibition will feature new site-specific artworks in a variety of media, including sculpture, installation, performance, sonic art, relational /participatory art, and video.

It would seem that in an increasingly globalised world that art, for all its internationalist aspirations, is enriched by the artists who making work have a sense of the square mile/y filltir sgwar from which they come. Each member of the Rhôd Committee will be exploring the theme in this year’s exhibition in collaboration with an invited artist:

Toby Downing/Sean Vicary

Mark Halliday/David Shepherd

Jade Mellor/Jacob Whittaker

Sean Olsen/Roger Lougher

Beatrice Williams/Kathryn Campbell Dodd

Sera Wyn Walker/Bob Gelsthorpe

Gemma Green-Hope and George Manson/penny d jones

Sam Vicary & Elizabeth Waterhouse

Rhôd is grateful to The Arts Council of Wales for its continued support of the 6th annual exhibition.

Rhôd 2014 – Yr Arddangosfa

Agor dydd Sul 25 Mai. Mae’r safle ar agor 11-5 trwy gydol yr wythnos ganlynol neu drwy apwyntiad ar adegau eraill (Dydd Sadwrn 31ain yn cau am 4yh).

Ers 2009, mae’r sioe gelf osodiadol, Rhôd, sydd yn gofyn i’r artistiaid a ddewiswyd ymateb i’r lleoliad unigryw hwn yn Nhrefelin, Sir Gar, wedi darparu llwyfan i archwilio creu celf mewn cyd-destun gwledig.

Bydd arddangosfa eleni yn cyflwyno gweithio celf safle benodol ar draws sawl cyfrwng gan gynnwys cerflunio, celf osodiadol,perfformiad, celf sonig, celf berthynol a chyfrannol, a fideo ymysg 11 acer o dir a gofodau tu fewn i’r felin hynafol,

Ymddengys, mewn byd sydd yn gynyddol eang, fod celf, gyda’i holl ddyheadau rhyngwladol, yn cael ei gyfoethogi gan artistiaid sydd yn gwneud gwaith gyda dealltwriaeth o’u milltir sgwâr.

Bydd pob aelod o Bwyllgor Rhôd yn ymchwilio’r thema hwn gan gyd-weithio gydag artist o’u dewis:

Toby Downing/Sean Vicary

Mark Halliday/David Shepherd

Jade Mellor/Jacob Whittaker

Sean Olsen/Roger Lougher

Beatrice Williams/Kathryn Campbell Dodd

Sera Wyn Walker/Bob Gelsthorpe

Gemma Green-Hope and George Manson/penny d jones

Sam Vicary & Elizabeth Waterhouse

sign up

 

 

Bydd gwersylla ar gael a gellir trefnu trafnidiaeth i’r safle o orsaf rheilffordd Caerfyrddin ar 25 Mai – cysylltwch â Roger Lougher am fwy o fanylion rhodau@hotmail.co.uk

Mae Rhôd yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am ei chefnogaeth barhaus i’r 6ed arddangosfa flynyddol.

logostrip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s