Rhôd 2015

rhod15_logo

 

 

 

 

 

 

 

There will not be a Rhôd exhibition at Melin Glonc in 2015.

However, the Rhôd Artists Group are continuing and developing their annual involvement with the local carnival in Drefach Felindre.

Rhôd has found funding in partnership with the Drefach Felindre Village Hall Committee to run a series of Art Clubs: Friday 19th 26th June, 3rd 10th July, Neuadd y Ddraig Goch, Drefach Felindre, 4 – 6 pm, 8 – 15 year olds.

On Thursday 16th July, Carnival Week, art historian Peter Lord will give an illustrated talk: ‘A Good Honest Trade’: traddodiad yr arlunydd gwlad yng Nghymru at Neuadd y Ddraig Goch, Drefach Felindre 8-9pm.

Rhôd Artists Group will also run a carnival art stall on Saturday 19th July. Work made in the workshops will be on display and there will be a sketchbook competition with prizes galore.

In October 2015, Rhôd in Roath will once again be taking possession of front gardens along Ninian Road in Cardiff as part of the Made in Roath festival.

The future

Rhôd Artists Group has become more involved in the cultural life of Drefach Felindre over the past 6 years and to reflect this will be moving the date of the annual Rhôd show in 2016 to coincide with Carnival in July along with a more extensive programme of events during the Carnival Week.


Ni fydd arddangosfa Rhôd yn Melin Glonc yn cael ei gynnal yn 2015.

Serch hynny, bydd Grŵp Artistiaid Rhôd Artists yn parhau ac yn datblygu eu hymrwymiad blynyddol gyda’r carnifal lleol yn Nrefach Felindre.

Mae Rhôd wedi llwyddo i gael arian mewn partneriaeth gyda Phwyllgor Neuadd y Ddraig Goch, Drefach Felindre ar gyfer cynnal cyfres o Glybiau Celf: Gwener 19eg a 26ain Mehefin, 3ydd a 10fed Gorffennaf, Neuadd y Ddraig Goch, Drefach Felindre, 4 – 6 yh, oedran 8 – 15.

Ar ddydd Iau 16eg Gorffennaf, Wythnos y Carnifal, bydd yr hanesydd celf, Peter Lord yn rhoi sgwrs gyda lluniau: ‘A Good Honest Trade’: traddodiad yr arlunydd gwlad yng Nghymru yn Neuadd y Ddraig Goch, Drefach Felindre 8-9yh.

Hefyd bydd gan Grŵp Artistiaid Rhôd stondin gelf yn y Carnifal, dydd Sadwrn,19eg Gorffennaf. Bydd y gwaith a gynhyrchwyd yn y gweithdai yn cael ei arddangos a bydd cystadleuaeth llyfr dylunio gydag amrywiol wobrau.

Ym mis Hydref 2015, bydd Rhôd yn y Rhath unwaith eto yn meddiannu gerddi ffrynt ar hyd Ffordd Ninian yng Nghaerdydd fel rhan o Ŵyl Made in Roath .

Y dyfodol

Dros y chwe blynedd diwethaf mae Grŵp Artistiaid Rhôd yn gynyddol wedi chwarae rhan ym mywyd diwylliannol Drefach Felindre ac i adlewyrchu hyn bydd yn symud dyddiad y sioe flynyddol i gyd-fynd gyda Charnifal ym mis Gorffennaf ynghyd â rhaglen fwy eang o ddigwyddiadau fel rhan o weithgareddau’r Carnifal.

rhod_diaram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s