Rhôd in Roath / Rhôd yn y Rhath 2018

RiR18_edited-1Melin Glonc 2009/10

Join Rhôd and this year’s Rhôd in Roath artists in front gardens along Cardiff’s Ninian Road this October as part of the madeinroath festival  2018.

Sat 20th Oct – Sun 21st Oct 2018

All day with guided tour each day at 2pm (meet @ no 18).

Front Garden Installations at numbers 18,19, 20, 28, 29, 30, 39, 47, 61 Ninian Road, Cardiff. CF23 5EF.

Artists: Owain Griffiths, gobscure, Lauren Heckler, Sara Rhoslyn Moore, Claire Louise Prosser, Clŵb Celf y Carnifal, RSPB Bioblitz, Jennifer Taylor, Single-handed Photographer, and more ….

Rhôd is an artist-run project based in rural west Wales. The enduring theme of Rhôd’s activity is the artistic dialogue between rural and urban environments and the ways in which artists can help to think about and interpret those differences and similarities.

Rhôd Artists Group undertakes curatorial projects, community led activities and commissions that reflect the interests of the group members.


Ymunwch â Rhôd ac artistiaid Rhôd yn y Rhâth a fydd yn arddangos mewn gerddi ffrynt ar hyd Heol Ninian, Caerdydd, fel rhan o weithgareddau gŵyl madeinroath 2018.

Sad Hydref 20fed – Sul Hydref 21ain 2019

Trwy’r dydd gyda thaith tywys am 2.00 bob dydd (yn cychwyn o ardd rhif 18)

Bydd gosodiadau yn rhif 18, 19, 20, 28, 29, 30, 39, 47, 61 Heol Ninian, Caerdydd. CF23 5EF.

Artistiaid : Owain Griffiths, gobscure, Lauren Heckler, Sara Rhoslyn Moore, Claire Louise Prosser, Clwb Celf y Carnifal, RSPB Bioblitz, Jennifer Taylor, Ffotograffydd Un Llaw

 Mae Rhôd yn brosiect celf a arweinir gan artistiaid wedi ei leoli yng nghefn gwlad gorllewin Cymru. Thema graidd Rhôd yw’r berthynas rhwng amgylcheddoedd dinesig a gwledig a’r ffyrdd y gall artistiaid lywio’r trafod am yr hyn sydd yn debyg rhyngddynt a’r gwahaniaethau.

Mae Grŵp Artistiaid Rhôd yn ymgymeryd â phrosiectau curadurol; gweithgareddau celf cymunedol a chomisiynau sydd yn adlewyrchu diddordebau aelodau’r grŵp.