Miri Calan Mai // Merry May Day

IMG_3515

Mae Grŵp Artistiaid Rhôd yn eich gwahodd am bryd Calan Mai, Dydd Sul, Mai 1af Melin Glonc, Drefelin, Drefach Felindre, SA44 5XB

Rydym yn codi arian ar gyfer rhaglen gweithgaredd : arddangos celf gyfoes; gweithdai celf ar gyfer plant a myfyrwyr lleol ac amrywiol ddigwyddiadau sy’n cyflwyno celf i gynulleidfa ehangach.

Pryd 3 cwrs ac un diod am ddim : £20.00

7.00 yr hwyr a mae croeso ichi grwydro’r gerddi cyn hynny.

Mae lle i wersylla am ddim dros benwythnos Gwyl y banc i’r rhai sy’n archebu’r pryd. Bydd coelcerth pob nos, celf yn y felin a sgwrsio diddan. Ar y dydd Sadwrn, mae ffair draddodiadol Sadwrn y Barlys yn Aberteifi, ac adloniant yn safle’r Cei fin nos.

Mae na sawl llety gwely a brecwast yn yr ardal os nad am wersylla.

Bydd angen archebu lle rhagblaen gan fod nifer cyfyngedig. Cysylltwch ar rhodau@hotmail.co.uk neu mari.beynon.owen@ntlworld.com gan rhoi gwybod am unrhyw anghenion deiet.


Merry May-Day

The Rhôd Artists Group would like to invite you to a May Day meal on Sunday, May 1st at Melin Glonc, SA44 5XB.

We are raising funds for our programme of activities : exhibiting the work of contemporary artists, working with local pupils and students to make art and breaking down the barriers between artists and audiences.

3 course meal with a free drink on arrival : £20

The meal will be served at 7.00 pm. and you’re welcome to wander around the gardens before then.

If you book the meal you can camp for free for the whole bank holiday weekend. There will be bonfires in the night, art in the mill and good conversation. On Saturday, April 30, it’s Barley Saturday in Cardigan, a traditional event, with entertainment in the evening at the Quay venue.

There are plenty of good b&bs if you don’t want to camp.

You will need to book your place in advance as places are limited. Contact us at rhodau@hotmail.co.uk or mari.beynon.owen@ntlworld.com and please let us know of any dietary requirements.