Rhôd Artists’ Camp // Gwersyll Artistiaid 2017

10 – 22 July//Gorffennaf 2017

Mita-Solanky-Images-4_edited-1

Following an open call for applications, the Rhôd Artists Group have selected five artists to join us at Melin Glonc in rural Carmarthenshire for a fortnight of artistic experimentation, discussion and making.

The artists will be making short presentations of their work on Friday 14th July and Wednesday 19th July at 11.00 am at Melin Glonc. These are open to the public.

Yn dilyn galwad agored am geisiadau, mae’n bleser gan Grŵp Artistiaid Rhôd gyhoeddi fod pump artist wedi ei dewis i ymuno â ni yn Melin Glonc, yng nghefn gwlad Sir Gar ar gyfer pythefnos o arbrofi artistig, trafodaeth a gwneud celf.

Bydd yr artistiaid yn gwneud cyflwyniad byr o’u gwaith ar ddydd Gwener. Gorffennaf 14eg a dydd Mercher, Gorffennaf 19eg am 11.00 y bore yn Melin Glonc. Mae’r rhain yn agored i’r cyhoedd.

Artists//Artistiaid 2017:

Ann Jordan

 

Craig Leanny

 

Claire Louise Prosser

 

Abigail Sidebotham

 

Mita Solanky

 

Save