About

Melin Glonc, SA44 5XBRhôd is an artist-run project which takes its name from a sixteenth century water-mill (Rhod is Welsh for water-wheel and also ‘the wheel of the heavens’). The project involves an annual exhibition held in the mill building and grounds of Melin Glonc, an 11 acre site of woods, meadow and water gardens  around the Grade II listed mill building in Drefelin, Carmarthenshire.

 

The emphasis of Rhôd is the creation of new site-specific artworks in a variety of media, including sculpture, installation, performance, sonic art and video alongside symposia, talks and presentations,

The Rhôd Artists Group (RhAG) includes the wider family of Rhôd artists that have exhibited at the mill. RhAG has been part of various projects including Rhodio at the Venice Biennale in 2010, The Tannery residency in Machynlleth in 2012 and Made in Roath festival.

Find out more: text by Emma Geliot

sign up

 

 

 

Mae Rhôd yn brosiect a drefnir gan Grŵp Artistiaid Rhôd i ymchwilio a hyrwyddo cyfnewid rhwng y ddinas a chefn gwlad. Y lleoliad yw gerddi ac adeiladau hen felin ddŵr, Melin Glonc ym mhentref Drefelin, Sir Gaerfyrddin ac y mae’r enw wedi ei ysbrydoli gan yr olwyn ddŵr – y rhod.

Prif nodwedd Rhôd yw cynnig cyfle i greu gwaith celf sydd yn ymateb i’r lleoliad mewn sawl cyfrwng, gan gynnwys cerflunio, gosodiad, perfformiad, celf sonig; gweithgaredd celf gyfranogol a pherthynol; a fideo.

Bydd Pwyllgor Rhôd yn gyfrifol ân ddewis curaduron ar gyfer y brif arddangosfa a threfnu’r digwyddiad yn Felin Glonc. Mae hefyd yn trefnu symposia, sgyrsiau a chyflwyniadau er mwyn sbarduno trafodaeth bellach.

Mae Grŵp Artistiaid Rhôd [RhAG] yn cynnwys cylch ehangach o’r holl artistiaid a fu’n arddangos yn y felin. Bu RhAG yn chwarae rhan mewn prosiectau eraill megis Rhodio yn Fenis, 2010, preswyliad y Tanerdy ym Machynlleth, 2012 a gwyl Made in Roath, 2013.

 Am fwy o wybodaeth: Testun gan Emma Geliot

This slideshow requires JavaScript.

logostrip_210mm