Chapter Art Car Bootique 2017

 

Join the Rhôd Artist Group and guests at Chapter Art Car Bootique 2017 on Sunday 28 May from 11am – 6pm at Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff, CF5 1QE.
We’ll be smashing the system through the power of recycling and plants, digging No-dig Veg from Blaenffos Permaculture Market Garden, Foraged Food from West Wales’ Wild Pickings and blowing it wide open with radical Seed Bombs.

Ymunwch â Grŵp Artistiaid Rhôd a gwestai yn Art Car Bootique Chapter 2017 ar ddydd Sul Mai 28 p 11 – 6 o’r gloch yng Nghanolfan Celfydddydau Chapter, Heol y Farchnad, Caerdydd CF5 1QE. Byddwn yn chwalu’r sustem gan harneisio pŵer planhigion ac ail-gylchu, gyda Llysiau Gardd Farchnad Trin Parhaol Blaenffos; cynnyrch helfa bori Wild Pickings ac yn creu ffrwydradau pell gyrhaeddol gyda bomiau had.


 

Artist Jacob Whittaker will be inciting insurrection with a selection of vinyl dedicated to revolution.

Bydd yr artist Jacob Whittaker yn annog chwyldro gyda’i ddetholiad o recordiau finyl ar thema chwyldro.

IMG_3679


West Wales artists and neo-peasants RhysReeceRees encourage ‘A Green and Peasant Revolution’, offering Neo-Peasants kits and exploring ways of undermining the system through ‘Running Beans’.

Nod yr artistiaid a gwerinwyr newydd RhysReeceRees o Orllewin Cymru yw annog ‘Chwyldro Gwyrdd a Gwerinol’ gyda’u pecynnau Gwerin Newydd a hefyd ymchwilio ffyrdd o danseilio’r sustem gyda ‘Ffa Rhedeg’.

IMG_0279

What do we want? SUSTAINABILITY! When do we want it? NOW!

Beth ydym ei eisiau? CYNALADWYEDD! Pryd ydym ei eisiau? NAWR!