Clwb Celf Carnifal – Drefach Felindre – Carnival Art Club

36.penny_c-cRhôd were delighted to receive funding this summer in partnership with Drefach Felindre Community Hall Committee from the Red Nose Day Fund. We were able to organise four free art clubs leading up to the Drefach Felindre Village carnival. The art workshop were open to children 8 – 15 years old and were well attended.
Workshops were run by Roger Lougher, penny d jones, Anne-Mie Mellis and Rose Seymour. The children were enabled to make their own costumes and play within the visual world they created.
Mae Rhôd yn falch i dderbyn arian mewn partneriaeth gyda Pwllgor Neuadd y Ddraig Goch gan gronfa Red Nose Day. Roeddem wedi gallu trefnu pedwar clwb celf am ddim ar gyfer plant oedran 8 – 15. Death nifer dda i’r clwbiau.
Trefnwyd y gweithdai gan Roger Lougher, penny d jones, Anne-Mie Mellis a Rose Seymour. Galluogwyd y plant i wneud eu gwisgoedd eu hunain a chwarau yn y byd gweledol yr roeddynt wedi creu.