Cyffiniau’r Bargod

Printing the Past 

Saturday 4 November 11am–4pm

Half Term at The National Wool Museum

Part of Oriel Myrddin Gallery’s ‘out and about’ off-site programme at the National Wool Museum, Dre-fach Felindre, SA44 5UP

Join the Rhôd artists group making a giant map of the neighbourhood in a fun print workshop celebrating the Welsh names of local fields and houses.

Open to all ages and abilities • Free and drop in


Printio’r Gorffennol

Dydd Sadwrn  4 Tachwedd 11am–4pm//

Hanner Tymor yn yr Amgueddfa Wlân Cymru

Rhan o’r Oriel Myrddin ‘o gwmpas y lle’ rhaglen oddi ar y safle yn yr Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, SA44 5UP

Ymunwch â grŵp artistiaid Rhôd i wneud map anferth o’r gymdogaeth mewn gweithdy print hwyliog sy’n dathlu’r enwau Cymraeg ar gaeau a thai lleol.

Yn agored i bob oed a gallu • Am ddim galwch heibio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s