Carnifal Drefach Felindre

48.carnival

Rhôd Artists Group had a nice day out at Drefach Felindre Carnival on 19 July – we had a stall where we were very proud to display the costumes and art works made at our Art Clubs by the young people who had worked with us over the summer.

Rhôd Artists Group has become more involved in the cultural life of Drefach Felindre over the past 6 years and to reflect this will be moving the date of the annual Rhôd show in 2016 to coincide with Carnival in July along with a more extensive programme of events during the Carnival Week.

We will also continue with our annual Welsh language art related talk at Neuadd y Ddraig Goch for the carnival week – this year we were very pleased to host a talk by historian of Welsh art, Peter Lord which proved very popular with local visitors and those who had traveled to us for the occasion.

Cafodd Grŵp Artistiaid Rhôd amser da yng Ngharnifal Drefach Felindre ar Orffennaf 19,lle roedd gennym stondin i arddangos gwaith celf a gwisgoedd a grewyd gan y plant a ddaeth i’r Clwb Celf.

Dros y chwe blynedd diwethaf mae Grŵp Artistiaid Rhôd yn gynyddol wedi chwarae rhan ym mywyd diwylliannol Drefach Felindre ac i adlewyrchu hyn bydd yn symud dyddiad y sioe flynyddol i gyd-fynd gyda Charnifal ym mis Gorffennaf ynghyd â rhaglen fwy eang o ddigwyddiadau fel rhan o weithgareddau’r Carnifal.

Byddwn yn  parhau gyda’n sgwrs celf flynyddol yn Gymraeg yn Neuadd y Ddraig Goch yn ystod wythnos y Carnifal – eleni roedd yn bleser croesawu’r hanesydd celf,Peter Lord a cafodd wrandawiad da gan y trigolion lleol ac eraill a ddaeth atom o du allan i’r ardal.

Hyn bydd yn symud dyddiad y sioe flynyddol i gyd-fynd gyda Charnifal ym mis Gorffennaf ynghyd â rhaglen fwy eang o ddigwyddiadau fel rhan o weithgareddau’r Carnifal.

49.carnival

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s